Hướng dẫn Thanh toán hóa đơn ADSL

Số điện thoại bàn hoặc di động của quý khách hàng thực hiện thanh toán

Các nhà cung cấp chấp nhận thanh toán

Chấp nhận thanh toán trực tuyến