Hướng dẫn Thanh toán hoá đơn điện

Số điện thoại bàn hoặc di động của quý khách hàng thực hiện thanh toán

Nhà cung cấp chấp nhận thanh toán

Chấp nhận thanh toán trực tuyến