Dịch vụ Thanh toán hóa đơn Tiền điện

Đang triển khai tại 19 tỉnh, thành phố thuộc Khu vực phía Nam (chưa triển khai tại An Giang và Đồng Tháp)
Số điện thoại bàn hoặc di động của quý khách hàng thực hiện thanh toán

CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 • VIETCOMBANKNgân hàng Vietcombank
 • AGRIBANKNgân hàng Agribank
 • VIETINBANKNgân hàng VietinBank
 • BIDVNgân hàng BIDV
 • SACOMBANKNgân hàng Sacombank
 • DONGABANKNgân hàng Đông Á
 • TECHCOMBANKNgân hàng Techcombank
 • VPBANKNgân hàng VPBANK
 • EXIMBANKNgân hàng Eximbank
 • HDBANKNgân hàng HDBank
 • MSBANKNgân hàng MaritimeBank
 • TPBANKNgân hàng TienPhongBank
 • OJBNgân hàng OceanBank
 • NCBNgân hàng Quốc Dân
 • NAMABANKNgân hàng Nam Á
 • SCBNgân hàng SCB
 • OCBNgân hàng OCB
 • ACBNgân hàng ACB
 • IVBIndovinabank
 • ABBANKABBANK
 • SHBSHB
 • VIBVIB
 • VIETCAPITALBANKVIETCAPITALBANK
 • VNMARTVí điện tử VnMart