Sắp ra mắt phiên bản 2.0 cho hệ thống đối tác của website vban.vn