Thanh toán hóa đơn tiền nước Gia định

 
Số điện thoại bàn hoặc di động của
quý khách hàng thực hiện thanh toán

 

CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 • VIETCOMBANKNgân hàng Vietcombank
 • AGRIBANKNgân hàng Agribank
 • VIETINBANKNgân hàng VietinBank
 • BIDVNgân hàng BIDV
 • SACOMBANKNgân hàng Sacombank
 • DONGABANKNgân hàng Đông Á
 • TECHCOMBANKNgân hàng Techcombank
 • VPBANKNgân hàng VPBANK
 • EXIMBANKNgân hàng Eximbank
 • HDBANKNgân hàng HDBank
 • MSBANKNgân hàng MaritimeBank
 • TPBANKNgân hàng TienPhongBank
 • OJBNgân hàng OceanBank
 • NCBNgân hàng Quốc Dân
 • NAMABANKNgân hàng Nam Á
 • SCBNgân hàng SCB
 • OCBNgân hàng OCB
 • ACBNgân hàng ACB
 • IVBIndovinabank
 • SHBSHB
 • MBBANKMBBANK
 • VNMARTVí điện tử VnMart
 • SEABANKSEABANK
 • VNPAYEWALLETVNPAYEWALLET
 • KIENLONGBANKKIENLONGBANK
 • BAOVIETBANKBAOVIETBANK
 • VIDBANKVIDBANK
 • PGBANKPGBANK
 • LIENVIETBANKLIENVIETBANK
 • GPBANKGPBANK
 • VRBVRB
 • SHINHANBANKSHINHANBANK
 • UOBUOB
 • UPIUNION Pay
 • VIETTELPAYVIETTELPAY
 • COOPBANKCOOPBANK