Thanh toán hóa đơn tiền nước

Thông tin hóa đơn

Thông tin hóa đơn
Thông tin kỳ thanh toán
Chọn STT Mã hóa đơn Kỳ cước Số tiền
{{$index + 1}} {{row.Id}} {{row.Period}} {{row.Amount | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin